Ostravský obvod: Stará Bělá

Do zastupitelstva městského obvodu STARÁ BĚLÁ – křížkujte celou kandidátku č. 2 SNK Stará Bělá 2022