Bytový dům s pečovatelskými byty

Bytový dům s pečovatelskými byty v Polance nad Odrou

Předmětem projektu byla přestavba bývalého objektu radnice na bytový dům s pečovatelskými byty. V objektu bylo vybudováno 8 nových bezbariérových bytů o podlahové ploše do 50 m2, jedná se o tzv. pečovatelské byty určené k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem. V rámci přestavby byl celý objekt kompletně modernizován a byl dovybaven výtahem. Byly nově upraveny okolní zpevněné plochy a přístupové komunikace. Na jižní a severní straně byly vybudovány malé parčíky s lavičkami a stoly. Pro spolufinancování projektu byla zajištěna dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Realizace proběhla v letech 2019–2020 a od ledna 2021 byl objekt obsazen nájemníky. Celkové investiční náklady činily 27,4 mil. Kč.