Otevřeme rozpočet Ostravy pro lidi!

Milí sousedé, Ostraváci,

je mi ctí Vám představit volební uskupení s názvem STAROSTOVÉ pro OSTRAVU. V minulosti se ještě nestalo, aby na ostravskou radnici společně kandidovalo deset stávajících starostů městských obvodů, osm místostarostů, dva bývalí starostové a další významné nezávislé osobnosti našeho města.

Spojili jsme síly, abychom Vám nabídli jiný styl politiky. Politiky, na kterou jsme zvyklí ve svých obvodech – bez podrazů a s použitím zdravého selského rozumu. Již nyní se pravidelně účastníme jednání orgánů města, avšak bez toho nejdůležitějšího – bez rozhodovacích pravomocí. Mnohdy se tak stává, že naše obvodní zastupitelstva něco schválí, ale městské zastupitelstvo to zamítne. Chceme konec rozhodování o nás – bez nás! Chceme propojit politiku obvodů s politikou města!

Protože jsme jako městské obvody napojeny „pupeční“ šňůrou na město, potřebujeme více kooperace a spolupráce. Vždyť přeci jako občané Ostravy žijeme právě v obvodech a ne na magistrátu!

Nabízíme Vám především naší práci, zkušenosti, znalosti. Máme energii nakopnout Ostravu! Naší výhodou je, že neslibujeme, co není reálné. Naše politika je praktická, není populistická, vychází ze znalostí reality. Nepolitikaříme, jsme složeni převážně z nezávislých osobností, ale aktivně pracujeme, řešíme, staráme se. Jsme v každodenním kontaktu s lidmi, známe jejich potřeby, problémy, které prožíváme spolu a které dennodenně řešíme.

Přes 400 zajímavých kandidátů se rozhodlo jít společně s námi s „kůži na trh“. Nestěžovat si po hospodách nebo psát „moudra“ na sociální sítě. Ale přiložit ruku k proměně svého obvodu a naší Ostravy.

Budeme-li mít na městě své zástupce, budeme mít více možností, jak naše obvody dále rozvíjet.

Proto, prosím, přijďte ve dnech 23 .–24. září k volbám a křížkujte do zastupitelstva města Ostravy hnutí STAROSTOVÉ pro OSTRAVU.

Bo Ostrava zme my!