54.
Bc. Martina Stankušová

místostarostka Radvanice a Bartovice