Otevřeme rozpočet pro dostupné bydlení

14.
Ing. Rudolf Kondula

místostarosta Pustkovce

Máme klíče
k bezpečnější
Ostravě