Máme klíče
k čerpání evropských dotací

5.
Ing. Tomáš Výtisk

starosta Krásného Pole
16 let v komunální politice

Narodil jsem se v roce 1964, celý svůj život jsem prožil v Ostravě. Kromě šesti let, kdy jsem bydlel „na bytě“ v Porubě, žiji v rodinném domě v Krásném Poli. Jsem ženatý, máme tři děti.

Po absolvování základní školy v Krásném Poli jsem vystudoval gymnázium v Bílovci a poté VŠB – TU Ostrava. Po vojenské službě jsem nastoupil do práce ve Vítkovických železárnách. Po roce 1990 jsem si udělal několik manažerských kurzů a prošel několika firmami. Nejdéle jsem působil v Ostravských výstavách a.s. na výstavišti Černá louka, kde jsem z pozice náměstka ředitele zastupoval firmu při jednání se zřizovatelem, s ministerstvy a významnými firmami.

V té době jsem měl možnost získat první zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů.
V roce 2006 jsem se stal starostou městského obvodu a jako klíčové se ukázaly právě mé zkušenosti se získáváním evropských dotací.
Tuto zkušenost, tento princip, bych rád aplikoval i v podmínkách statutárního města.

Máme klíče k podpoře volnočasových aktivit a sportu