52.
Martina Šoustalová

místostarostka Polanka nad Odrou