Otevřeme čerpání evropských dotací

2.
Mgr. Patrik Hujdus

starosta Mariánských Hor a Hulvák
12 let v komunální politice

Letos mi bylo 45 let. Jsem ženatý a mám tři děti – dvě holky a jednoho chlapce. Vystudoval jsem ostravskou obchodní akademii se zaměřením na ekonomiku a marketing, později jsem získal titul magistra v oboru mediální komunikace na Vysoké škole Jana Amose Komenského v Praze.

Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2010, kdy jsem se po volbách na kandidátce hnutí Nezávislí stal radním v Mariánských Horách. Tehdy jako neuvolněný člen rady. Po volbách v roce 2014 jsem se stal místostarostou a v roce 2018 starostou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Do politiky mě vedla chuť dělat něco pro lidi a okolí, ve kterém žiji. Město by mělo vytvářet prostředí pro zdravý život rodiny. Ostrava jsme my všichni a záleží jen na nás, jaká v budoucnu bude.

Velmi si vážím toho, že se mnozí starostové a místostarostové městských obvodů dokázali domluvit na společné kandidátce. Už to je ukázka toho, že nám není lhostejná budoucnost města. Dobře známe problémy našich obyvatel a jejich potřeby. Podněty od lidí, se kterými se denně setkáváme a se kterými mluvíme, jsme zvyklí řešit neustále. Společnou kandidátku Starostů pro Ostravu proto vnímám jako naději, že lidé, kteří už v minulosti získali důvěru obyvatel a prokázali, že jsou zodpovědní a umí pracovat, můžou své zkušenosti a schopnosti z obvodů nabídnout celému městu.

Máme klíče k bezpečí ve veřejném prostoru