Máme klíče k výhodám bydlení v moderním městě

8.
Mgr. Vladimíra Machalová

kunsthistorička, lektorka, Poruba

Narodila jsem se v srpnu 1968 v Ostravě. Ve svém rodném městě jsem absolvovala základní školu a gymnázium a po univerzitních studiích v Olomouci jsem se do Ostravy vrátila. Nejprve jsem pracovala jako kurátorka v Galerii výtvarného umění, později jako odborná asistentka na filozofické fakultě Ostravské univerzity a v posledních letech například také jako lektorka kurzů pro dospělé.

A byli to právě moji studenti a účastníci kurzů, kteří mě přesvědčili, abych aktivně vstoupila do politiky. Dle nich umím výborně formulovat jejich názory a potřeby a věří, že dokážu zastupovat jejich zájmy. Podobného názoru byli i lidé z mého nejbližšího okolí, především můj manžel. Se svým báječným mužem jsme vychovali dvě děti a ve chvíli, kdy děti dospěly, jsem se rozhodla věnovat ušetřený čas aktivní politické práci. Někdo by řekl, že možná trochu pozdě, ale dnes mám to, co bych dříve rozhodně neměla, životní zkušenosti. Něco, co vás nenaučí ve škole, k čemu potřebujete prožít kus života.

Rozhodla jsem se pro hnutí STAN, protože nejlépe souzní s mými politickými názory, které jsou převážně středové, liberální, a myslím, že nám všem v tomto hnutí jde především o to, aby se do politiky vrátila slušnost, zodpovědnost a demokratické principy. Během několika málo let jsem si získala důvěru svých spolustraníků, jsem členkou krajského výboru, místopředsedkyní oblastní organizace hnutí a v neposlední řadě jsem stála i u zrodu místní organizace v Porubě.

Myslím, že hlavním úkolem nejen komunálního politika je usilovat o zvyšování kvality života občanů, a tomu jsem ochotná podřídit všechno moje politické snažení.

Odemkneme rozpočet pro důstojný život Ostraváků