Odemkneme rozpočet pro rozvoj Městské nemocnice

11.
MUDr. Roman Štípal, CSc.

lékař kardiolog, Moravská Ostrava a Přívoz

Otevřeme
rozpočet pro dostupné
zdravotní služby