Odemkneme budoucnost čisté Ostravy

10.
MVDr. Barbora Jelonková

starostka 2014-2018, veterinární lékařka, Slezská Ostrava
18 let v komunální politice

Narodila jsem se v roce 1972 v Ostravě, mám jednoho syna. Vystudovala jsem Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, v roce 1997 jsem si otevřela soukromou veterinární ordinaci v Ostravě–Muglinově, kterou provozuji dodnes jako veterinární lékař.

V roce 2004 jsem se stala místostarostkou městského obvodu Slezská Ostrava, v roce 2008 krajskou zastupitelkou našeho kraje, kde jsem působila 12 let ve zdravotním a dopravním výboru kraje. V letech 2014-2018 jsem byla starostkou městského obvodu Slezská Ostrava.
V tomto roce jsem získala důvěru kolegů vést kandidátku STAN s podporou Starostů pro Ostravu ve Slezské Ostravě. Vnímám, jak důležitá je návaznost samosprávy obvodu a města, proto jsem se svou kandidaturou rozhodla podpořit také hnutí STAROSTOVÉ pro OSTRAVU do zastupitelstva města Ostravy.

Slezská Ostrava – rozlohou největší obvod v rámci města Ostravy – si rozhodně zaslouží razantně větší podporu ze strany města Ostravy a vyšších rozpočtů a proto, že víme, co náš obvod potřebuje a jak „na to“, rozhodli jsme se nabídnout naše životní i profesní zkušenosti a usilovně a s pokorou pracovat pro naše spoluobčany, pokud nám dají ve volbách důvěru.

Otevřeme rozpočet pro důstojný život Ostraváků