Koupark Ostrava Radvanice

V Ostravě vzniká jedno z největších multifunkčních venkovních hřišť tohoto druhu v České republice. KouPark – probíhající stavba „Sanace a revitalizace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích“

V roce 2017 byly zahájeny první práce na revitalizaci areálu bývalého koupaliště včetně demolice objektů šaten a restaurace.

V dalším roce byla dokončena výstavba inline dráhy kolem obvodu betonového bazénu v délce 430 metrů.

V letech 2019–2020 probíhala revitalizace okolní zeleně díky jedné z největších dotací ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Po dokončení revitalizací vznikl v Ostravě další významný park o rozloze cca 80 000 m2.

Slavnostní otevření multifunkční plochy na dně bývalého bazénu se uskutečnilo v září 2020.

Po necelých dvou letech, konkrétně od 3.5.2022, je areál pro veřejnost uzavřen z důvodu dokončení poslední etapy výstavby.

Poslední etapa, která rozšíří stávající dětskou plochu o rozměru 400 m2 a dvou spojených kopců s výškou 2,5 m a 1,6 m desetinásobně na plochu s moderním EPDM povrchem na bezmála 4 000 m2. I zde nebudou chybět atraktivní kopce, tentokrát o velikosti 5 a 4 m výšky.

Po dokončení této 5000 m2 velké multifunkční nadčasové sportovně relaxační plochy vznikne jedno z největších venkovních hřišť tohoto druhu v České republice. Na své si zde přijdou návštěvníci všech věkových skupin – od nejmenších dětí až po dospělé. Děti se dočkají různých herních prvků – lanových sestav, houpaček, rotujícího kolotoče, lanového iglú, 3D kopce s mlžícími tryskami, 8 vestavěných trampolín, pump track dráhy, 28 unikátních skákacích koulí, dvou nerezových tobogánů a devíti skluzavek, kdy nejdelší je přes 11 m. Dospělým návštěvníkům plocha nabídne multifunkční hřiště na volejbal, fotbal i tenis a jedinečné hřiště na streetball.“.

Celkové náklady stavby přesáhnou částku 41 milionů Kč. 31,9 milionů Kč se podařilo získat z dotace Ministerstva financí.

Stavba potrvá maximálně 12 měsíců, tj. do dubna 2023. Hřiště bude ze speciálního povrchu provedeno převážně ve světle a tmavě modré barvě jako jedna z posledních vzpomínek na bývalé koupaliště, v kombinaci se žlutou barvou a doplněné plochami zeleně o výměře 380 m2.

Míst, které by si Ostrava zasloužila revitalizovat je ještě hodně, my to umíme.