Nové odborné učebny

Nové odborné učebny v základní škole – projekt zahrnoval rekonstrukci a modernizaci odborných učeben informatiky, přírodních věd, nové vybavení pro výuku biologie, zoologie, fyziky, chemie – podpořeno dotací z národních zdrojů a Evropské unie v rámci IROP ve výši 3,4 mil. Kč, městský obvod spolufinancoval částkou 800 tis. Kč.