Parkoviště u hřbitova

Předmětem projektu byla výstavba nového parkoviště u místního hřbitova na ul. Anny Letenské s kapacitou 46 parkovacích stání. Součástí projektu bylo také nové veřejné osvětlení. S ohledem na zachování piety místa byly použity přírodní materiály v podobě žulové dlažby a broušených kamenných obrub. V poslední fázi realizace bylo přilehající plochy osázeny zapojenými skupinami dřevin a trvalek. Realizace proběhla v druhé polovině roku 2021 s celkovými investičními náklady ve výši cca 7,1 mil. Kč.