Klíč k bezpečné Ostravě

Ostrava se musí stát městem, kde se obyvatelé budou cítit bezpečně. Není možno do nekonečna přivírat oči před problematikou chování některých obyvatel Ostravy. Vandalství, poškozování veřejného majetku, obtěžování občanů ve veřejných prostorech, nerespektování platných vyhlášek, konzumace alkoholu v prostorech, kde je to zakázáno, agresivní chování v MHD či na jejich zastávkách, znečišťování životního prostředí a další patologické jevy musí být nekompromisně řešeny. Jako starostové se neustále potýkáme s odpověďmi, ono to nejde, ono na to není legislativní rámec apod. Musíme prostě hledat cesty, jak situace řešit. Cesty se vždycky najdou nebo se najít prostě musí. Bylo by ostudou nás všech, kteří můžeme něco změnit, kdybychom přijali za běžný například neúnosný stav v okolí ubytoven či vyloučených lokalit, kdybychom podlehli tomu, že chování občanů bez přístřeší ve veřejném prostoru je věcí na které nemůžeme nic změnit, že poškozování veřejného majetku, sprejerství či odhazování odpadků mimo místa tomu vyhrazené se stává koloritem běžného života. I proto budeme podporovat činnost městské policie, která musí být ve městě vidět, musí mít respekt a musí řešit každý přestupek, kterému bude přítomna nebo ke kterému bude vyzvána. Ani řešení dopravní přestupků nemůžeme pustit ze zřetele, ale nemůže se tato činnost stát prioritou činnosti městských strážníků.

Priority v oblasti bezpečnosti:

  • Zvýšení bezpečností obyvatel Ostravy ve veřejném prostoru – rozšíření kamerového systému a osvětlení na exponovaných místech Ostravy (zastávky MHD, náměstí, parky, před prostory nádraží, kulturních a sportovních zařízení).
  • Zkvalitnění činnosti MP Ostrava – navýšení početních stavů strážníků, rozšíření služeben do okrajových částí Ostravy, zvýšení činnosti strážníků ve vztahu k zaměření na bezpečnost ve veřejném prostoru.
  • Podpora složek IZS – podpora činnosti a vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů, podpora činnosti a vybavení Městské policie Ostrava, podpora speciálního vybavení pro jednotky Hasičského záchranného sboru MSK, pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK a Polici ČR.
  • Podpora preventivně výchovné činnosti – podpora preventivní činnosti ve školních a předškolních zařízení, podpora výstavby Městečka bezpečí (součástí bude více než 10 objektů věnovaných prevenci záchranářů, policie, armády i horské služby), podpora dopravních hřišť na území města, podpora spolkové činnosti vedoucí k rozvoji brannosti mládeže.
  • Podpoříme aktivní boj s distributory a uživateli omamných látek – podpora materiálového vybavení a činnosti specializovaných útvarů řešících problematiku omamných látek.