Klíč k čistému životnímu prostředí

Snahou STAROSTŮ PRO OSTRAVU je stále aktivnější vstupování do projektů státu na snižování emisí v ostravské aglomeraci, získání větší kontroly, posílení komunikace s hlavními znečišťovateli ovzduší (Liberty, Vítkovice, BorsodChem,…), zvětšení ploch veřejné zeleně, výsadba stromů ke snížení prašnosti, posílení čištění ulic, posílení projektů na snížení hlučnosti a prašnosti individuální a tramvajové dopravy.

  • Důraznějším přístupem budeme vymáhat dodržovaní Programu zlepšovaní kvality ovzduší (PZKO) pro naši Ostravskou aglomeraci, který schválila Vláda české republiky a již dnes obsahuje podněty ze strany starostů.
  • Posílením legislativních kompetencí a personálního zabezpečení Krajské hygienické stanice a České inspekce životního prostředí ze strany ministerstev, bychom rádi zvýšili dohled nad nadměrným únikem fugitivních emisí a hlukem u všech významných zdrojů znečištění.
  • K zachování zaměstnanosti se budeme snažit zvýšit iniciativu hlídat a nutit firmy investovat do nejlepších dostupných technologií výroby. Nad národní společnosti nesmí na úkor zdraví Ostravanů maximalizovat své zisky a po svém odchodu z Ostravy zanechávat po sobě jen torza průmyslových areálů, které sanujeme za peníze nás všech. Zamezením vyvádění zisku a povinnosti investovat do převážně zprivatizovaných společností, si dokážeme v Ostravě udržet moderní a čistý průmysl a s ním i související čisté životní prostředí.
  • Budeme podporovat snížení energetické náročnosti budov v majetku města, městských společností a bytových domů a to jak z pohledu snížení CO2, tak i z pohledu potřebné energie na vytápění. Tato cesta je nejjednodušší cestou k lepšímu životnímu prostředí.
  • Radikálním způsobem se musí změnit závislost objektů v majetku města a jeho společností na médiích obchodovaných burzou a maximálně využít obnovitelné zdroje.
  • Budeme prosazovat energetické využití odpadu místo skládkování a rádi bychom tímto krokem snížili i domácnostem cenu vytápění a cenu elektrické energie.
  • Podpoříme spolky, organizace, bytová družstva a domácnosti k přechodu na obnovitelné zdroje energie, čímž se sníží závislost na turbulentním chování energetického trhu.
  • Budeme prosazovat revitalizaci veřejného prostranství spojených s estetizací míst, přívětivějších k životnímu prostředí. Chceme více zeleně, zasakovaní vody a snižování teploty v hustě osídlených místech.
  • Jednou z našich priorit je čistější Ostrava. Podpoříme častější úklidy veřejného prostranství a zeleně, ať už formou zakoupení speciální techniky pro jednotlivé městské obvody, či podporou zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, kteří by se na údržbě čistoty města měli podílet.
  • K životnímu prostředí neodmyslitelně patří i domácí mazlíčci. Rozšíříme vyhrazená místa pro venčení psů a zvýšíme počet košů pro psí exkrementy. Rovněž tak bychom rádi v dnešní těžké době otevřeli i diskusi nad tématem zrušení místního poplatku ze psů.