Klíč k dostupnému školství

Prioritou našeho hnutí je podpora kvalitního vzdělávání. Proto i v komunální politice věnujeme náležitou pozornost této oblasti. Narozdíl od jiných politických subjektů   neslibujeme nové vzdělávací koncepce, moderní výuku, skvělé učitele apod. To jako komunální politici nemůžeme přímo ovlivnit, ale o všechno ostatní se náležitě postaráme. Jak?

Tady jsou některé příklady:

  • Vytvoříme dostatečné kapacity míst v mateřských a základních školách, a to i podporou dětských skupin u zaměstnavatelů
  • Podpoříme zkvalitňování školního vybavení a celkového rozvoje prostředí školy včetně kvalitního stravování. (Dnes je školní stravování téma, které rodiče velmi zajímá, dokonce jsou ochotni podle toho vybrat dítěti školu.)
  • Podpoříme zkvalitnění pohybové a sportovní dovednosti mládeže formou angažování odborníků působících ve vedení sportovních klubů
  • Zpřístupníme školská sportovní zařízení veřejnosti pod vedením odborníků v oblasti sportu
  • Vzhledem k tomu že dochází k proměně forem rizikového chování žáků a většina škol jej nedostatečně reflektuje, vytvoříme jednotný ostravský informační portál zaměřený na RICHO. (Reakce na průzkum, kde lidé vyjádřili obavy o svou bezpečnost a přirozeně i svých dětí.)
  • Hodláme zefektivnit řízení škol v jednotlivých obvodech
  • Snížíme energetickou náročnost škol. Nepůjde ovšem jen o klasické zateplení budov, výměnu oken a žárovek. Budeme usilovat o to, aby v daleko větší míře byly uplatněny složitější technologie fotovoltaikou počínaje a smart systémem školy konče. Ve školách bude možné tuto problematiku využít k podpoře enviromentální výchovy prostřednictvím žákovských soutěží
  • Zatraktivníme výuku tělesné výchovy pomocí ostravských školních lig ve vybraných sportech
  • Rádi bychom zapojili žáky do „dění“ ve městě (obvodech) prostřednictvím žákovských rad na úrovni města (obvodů)