Klíč k dostupným zdravotním službám

Dostupnost péče

 • Podpora výstavby a pronájmů zdravotnických prostor především pro stomatology a praktické lékaře
 • Zlepšení dostupnosti pohotovostní služby. Jsme si vědomi, že větší dostupnost pohotovostní služby rovněž sníží tlak na příjmové ambulance nemocnic.
 • Podpora a nastavení systému Senior taxi napříč všemi městskými obvody.

Sociální péče v přirozeném prostředí

 • Podpora terénní sociální péče v domácím prostředí
 • Podpora zařízení pečujících o handicapované a nemocné lidi (hospice, charita, Diakonie …)

 Zdravý životní styl

 • Prevence – pravidelné mobilní kontroly hladiny cholesterolu, cukru, krevního tlaku u všech dospělých obyvatel, prevence obezity, která je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob
 • Osvěta ve veřejném prostoru na zařízeních zařazených v majetku města – MHD, zastávky MHD, atd ….
 • Podpora pohybových aktivit – venkovní hřiště, sdílená kola, workoutová hřiště

Městská nemocnice Ostrava (MNO)

MNO považujeme za klíčové zdravotnické zařízení města. Chceme z ní vybudovat špičkové pracoviště s dostupnými službami. Prosazujeme její celkovou modernizaci. Vnímáme nespokojenost obyvatel Ostravy s přetížením především příjmových ambulancí a tím i dlouhými čekacími dobami na ošetření. MNO ošetřuje nejvíce akutních pacientů v rámci Ostravy. Při vytvoření strategie rozvoje MNO  je nezbytná aktivní účast Statutárního města Ostrava.

 • Podporujeme v rámci modernizace především dostavbu chirurgického pavilonu, zásadní je digitalizace, kyberbezpečnost a pravidelná obměna přístrojového vybavení.
 • Pro zlepšení komfortu pacientů považujeme za velmi důležité spravedlivé rozdělení péče o akutní pacienty s novou rajonizací v rámci Ostravy, která bude odrážet nejen vzdálenost od zdrav. zařízení, ale i množství sociálních zařízení v území, celkový počet lůžek a personálu zdrav. zařízení.
 • Podporujeme personální politiku vedení MNO se snahou o optimalizaci a stabilizaci středního zdravotnického personálu i lékařů se zaměřením na začínající sestry a lékaře.
 • Základní sazby za zdravotnické výkony se pohybují pod průměrem Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), podporujeme stejnou platbu od zdravotních pojišťoven za totožný výkon (např. operaci) v MNO jako ve FNO.