Klíč k důstojnému životu Ostraváků

Tím, že jsme v každodenním kontaktu s obyvateli Ostravy, tak si jako starostové dobře uvědomujeme, jak moc si obyvatelé přejí důstojně žít. Proto je naším prioritním cílem zajistit kvalitní bydlení.

Bydlení v nájemních bytech

Statutární město Ostrava je prostřednictvím městských obvodů jedním z největších pronajímatelů bytů v Ostravě. Mnohé byty ale díky dlouhodobě nízkému nájemnému v minulosti a hospodaření našich předchůdců nejsou v takovém stavu, jak je obvyklé u řady soukromých vlastníků. Proto mezi naše priority v oblasti bydlení patří obecní domy a byty postupně rekonstruovat, měnit rozvody vody, elektřiny a plynu a jednotlivé domy také zateplit a celkově snížit jejich energetickou náročnost, aby nájemníci bytů platili méně za teplo. Jsme připraveni zvýšit částku, kterou dnes město přispívá na rekonstrukce bytových domů, z 50 milionů korun na minimálně čtyřnásobek. Zejména v současné době energetické krize je potřeba nejen mít kvalitně zateplené domy, ale také plánovat alternativní zdroje tepla. Budeme proto podporovat projekty, díky kterým se na bytové domy budou moci instalovat například solární panely jako doplňkový zdroj energie, fotovoltaické elektrárny, ale také jejich sdílené systémy, u menších domů například také tepelná čerpadla.

Nová výstavba

Město musí taky spolupracovat s investory, kteří by zde rádi na svých soukromých pozemcích určených k výstavbě postavili nové moderní bytové domy pro obyvatele. Jsme připraveni s investory jednat, ale také hledat nové příležitosti spolupráce v rámci výstavby nových městských bytů.

Podpora sociálního bydlení

Chystáme se podpořit mladé začínající rodiny nižším a postupně rostoucím nájemným, ale také seniory a jejich bytové potřeby. A to nejen vhodným sociálním bydlením v městských bytech, ale také výstavbou komunitních domů, nebo domů pro seniory. Ruku v ruce s tímto krokem souvisí také podpora hospiců, Diakonie, nebo Charity Ostrava v rámci bydlení seniorů. Naší snahou je, aby bydlení pro seniory bylo dostupné ve všech městských obvodech. Staří lidé by si měli svůj život užívat a ne být stěhováni mimo místa, ke kterým mají dlouhodobé citové vazby.

Ubytovny

Jsme si vědomi, jak složitá je zejména legislativní situace ve vztahu k ubytovnám. Proto se zaměříme na možný výkup rizikových ubytoven a domů, kde zřízení podobného zařízení hrozí. Právě v těchto objektech je možné v budoucnu vytvořit bydlení, které bude moci město kontrolovat a v případě potřeby i regulovat.

Veřejný prostor

Klíčové jsou rovněž investice do veřejného prostoru. Pokud chceme důstojně žít, musí být prostředí kolem nás příjemné, bezpečné a funkční. V Ostravě je nutné regenerovat veřejná prostranství a parky, ale také vnitrobloky mezi domy, je nutné opravovat chodníky a cesty. Právě o těchto potřebách mají starostové městských obvodů velmi dobrý přehled, bohužel současné nízké rozpočty obvodů na pokrytí všech investic nestačí. Mnohé projekty se odkládají a potřebné opravy se realizují pozdě. Město musí přehodnotit své priority. Světové projekty jako je koncertní hala jsou krásné, ale realizovat se mají v situaci, když na ně máme peníze a finanční prostředky nám nechybí jinde. Proto budeme především podporovat to, aby naše město bylo opravené a funkční, aby byly opraveny školy a školky, byty, cesty a kvalitní veřejný prostor, po kterém se pohybujeme.