Klíč k plynulejší dopravě

Dopravní infrastruktura

Prioritou STAROSTŮ PRO OSTRAVU je rychlá příprava podkladů a jednání s příslušnými orgány kraje a státu o podpoře výstavby strategických komunikací v exponovaných místech Ostravy. Historie ukázala, že nestačí mít jen tolikrát na předvolebních billboardech proklamovaná telefonní čísla na premiéra či další členy vlády. Investice do infrastruktury se tedy budou muset odpracovat nejen v Ostravě, ale i při jednáních na kraji i Praze.

 • Severní spoj – realizací dojde ke snížení intenzity dopravy zejména v městských obvodech Poruba, Martinov, Třebovice, Svinov a Nová Ves a výrazně se zrychlí doprava směřující do a z centra Ostravy
 • Prodloužení ulice Místecká – realizací dojde k řešení problematického dopravního místa mezi Integrovaných bezpečnostním centrem a halou Tatran, v přímé návaznosti na napojení na most na ulici Českobratrské
 • Propojení ulice Sokola Tůmy s ulicí Mariánskohorskou a dálnicí D1 – realizací dojde ke snížení dopravy v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky a ke zrychlení propojení dopravy do a z centra Ostravy
 • Vybudování druhého mostu přes řeku Odru – realizací dojde k odlehčení dopravy na historickém mostě na ulici Hlučínská. S realizací druhého přemostění přes řeku Odru u obchodního centra OUTLET ARENA MORAVIA úzce souvisí i vybudování obchvatu Hošťálkovic, kterým se zrychlí doprava ve směru na Hlučínsko
 • Zvýšení bezpečnosti na komunikacích – bezpečnostní prvky před přechody pro chodce, nasvětlení přechodů, podpora projektů městských obvodů na opravy chodníků, komunikací, podchodů, přístřešků MHD
 • Zrušení zpoplatněného úseku dálnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem – pokusíme se při jednání s vládou opět otevřít otázku zpoplatnění tohoto úseku 

Městská hromadná doprava

 • Dopravní uzel Náměstí republiky – cílem rekonstrukce je zjednodušit přestupní vazby pro cestující v rámci tohoto přestupního uzlu a zejména estetizovat prostory Frýdlantských mostů – podchody, nástupiště a rampy
 • Modernizace tramvajových tratí – cílem modernizace je zrychlení tramvajové dopravy, snížení hlučnosti, prašnosti, estetizace veřejného prostoru a zvýšení bezpečnosti při dopravních nehodách a automobily v kolejišti
 • Podpora výstavby liniové elektrifikace a rozšíření provozu parciálních trolejbusů – cílem je propojit dopravně frekventované části Ostravy tramvajovou dopravou – průmyslová zóna Hrabová či méně frekventované části Ostravy provozem parciálních (hybridních) trolejbusů – Antošovice, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves či průmyslová lokalita v okolí ulic Chemická, Švermova, Slovenská.
 • Podpora zavedení preferenci na křižovatkách pro všechny druhy veřejné dopravy – cílem je zrychlit přepravu osob v MHD
 • Modernizace včetně moderních informačních technologií, pravidelná údržba a úklid zastávek MHD

Parkování

V Ostravě chybí cca 2500 parkovacích míst, proto si STAROSTOVÉ PRO OSTRAVU vytkli jako prioritní cíl podpořit vybudovaní dostatečného množství parkovacích míst pro obyvatele Ostravy.

 • Parkovací domy – prioritně v hustě osídlených částech Ostravy (Jih, Poruba, Moravská Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky)
 • Záchytná parkovištěcílem je vybudování parkovacích domů v okrajových částech a dopravně exponovaných částech Ostravy v přímé návaznosti na MHD s důrazem na zvýhodněné parkování při použití MHD
 • Zelené parkoviště – cílem je podpora výstavby a podpora rekonstrukcí stávajících parkovišť v zástavbě na zelené parkoviště, které umožňují vsakování dešťové vody, neoteplují tak mikroklima a jsou i vzhledově příjemnější
 • Zavedení jednotného parkovacího systému s rozšířenými možnostmi platby – možnost platby bankovní kartou, mobilní aplikací. Součástí jednotného parkovacího systému je i vybavení strážníků MP automatizovaným systémem s detekcí rozpoznávání RZ umožňující rychlou kontrolou platnosti parkovacího oprávnění. Toto bude mít i vliv na úsporu času strážníků MP a umožní jejich nasazení k jiným profitnějším činnostem věnujícím se veřejnému pořádku.

Cyklo doprava

 • Podpora cyklo dopravy – budeme pokračovat v podpoře sdílených kol i formou navýšení času bezplatného používání
 • Rozšíření sítě cyklostezek – smysluplné co nejpřímější propojení jednotlivých městských obvodů s centrem Ostravy s prioritním přihlédnutím k bezpečnosti cyklistů a dalších účastníků silničního provozu (STOP neuváženým cyklo pruhům, které nikam nevedou), propojení okolních obcí s městem, u všech realizací klást důraz na kvalitu realizace
 • Řešení problematiky elektrokoloběžek – nastavení systému provozu elektrokoloběžek s jejich provozovatelem (odstavování mimo vyhrazená místa, nebezpečná jízda po komunikacích)