Klíč k podpoře volnočasových aktivit a sportu

STAROSTOVÉ pro OSTRAVU si kladou za cíl podporovat sportovní aktivity obyvatel Ostravy, nejen pasivním sledováním profesionálních sportovců. Chceme podporovat koncepční výstavbu a rozvoj městských sportovišť tak, aby splňovaly parametry pro profesionální sport, a byly dostupné i pro sportovní vyžití občanů.  Chceme posílit spolupráci se školními zařízeními tak, aby si široká veřejnost a zejména mládež mohla v těchto zařízeních zasportovat i pod dohledem zkušených trenérů.  Chceme dostatečně podporovat spolky či sportovní oddíly, které vytvářejí sportovní zázemí pro občany všech věkových kategorií a zároveň posilují komunitní podhoubí města a městských obvodů založené na společném setkávání. Naše podpora bude zaměřena nejen na mainstreamové sporty, ale i na ty netradiční. V oblasti sportovní infrastruktury cítíme, že si Ostrava zaslouží důstojnou sportovní halu na míčové sporty.