Klíč k řešení energetické krize

Stojíme na prahu velkých změn

Je jisté, že v budoucím období bude realita z pohledu výroby a spotřeby energií úplně jiná, než jakou jsme znali doposud. Stojíme na prahu velkých změn, které vygradovaly v současné energetické krizi. Pro začátek je potřeba vytvořit novou energetickou koncepci města Ostravy, která již dnes citelně chybí. Cílem koncepce je, aby do roku 2030 bylo instalováno tolik obnovitelných zdrojů elektrické energie, které budou představovat 1 kWp (Kilowatt-peak instalovaného výkonu) na každého občana Ostravy. Cestou k dosažení tohoto cíle je vytvoření energetického managementu města, který bude s předstihem pracovat dle zásad nového energetického zákona, jehož schválení se očekává, a který počítá s vytvořením „energetických komunit“. Dále bude navazovat na státní energetickou koncepci, která přebírá závazky z úrovně EU. Česká republika se zavázala ke snižování spotřeby primárních energií o 0,8 % ročně a zároveň ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů (OZE) ze současných 14 % na 32 % spotřeby k roku 2030. Město Ostrava v současnosti není na něco takového ani zdaleka připraveno. Jedním z účinných nástrojů pro plánování a řízení procesu úspor energií je právě energetický management. Úspory energií a přechod z fosilních zdrojů na obnovitelné jsou zásadní prioritou. Naše země získá z rozpočtu EU v letech 2021–2030 stovky miliard Kč. Velká část z nich půjde právě do úspor a OZE. Tyto peníze je potřeba využít, ale na smysluplné projekty!!!

STAROSTOVÉ pro OSTRAVU budou tedy:

  • Podporovat instalaci alternativních zdrojů elektrické energie na budovách ve vlastnictví města a městských obvodů – co neutratíme za energie, můžeme investovat jinde
  • Nabídneme občanům vytváření tzv. „energetických komunit“. Zjednodušeně jde o spolky obcí, ale i lidí či podnikatelů, kteří budou v dané lokalitě sdílet výrobu a spotřebu elektřiny. Zjednodušeně řečeno: „Co u sebe vyrobím a nespotřebuju, může využít soused, ale za mnohem lepší cenu, než když odebere elektřinu od velkého obchodníka/dodavatele“. Energetický management bude financován nejen z rozpočtu města, ale i kombinací podpor, dotací a poplatků za služby. Kapacita EM by měla postupně narůstat podle vývoje požadavků z praxe.
  • Podporovat investice do energetických úspor veřejných budov a bytových domů ve vlastnictví města a městských obvodů.
  • Podporovat obměnu vozového parku města, městských obvodů a městských organizací směrem k elektromobilitě. Jsme si vědomi, že díky dotačním programům jsme schopni na provozu ušetřit nemalé finanční prostředky a zároveň i pomoci životnímu prostředí. S elektromobilitou souvisí i podpora výstavby dobíjecích stanic na území města.
  • Spolupracovat se soukromými subjekty na přípravě ploch pro instalaci fotovoltaiky. (změna územního plánu).