Klíč k řešení krizových situací

Covidová doba i uprchlíci z Ukrajiny nám ukázali, že krizové řízení města není v nejlepší kondici. Veřejnost, příslušné dotčené složky a zejména starostové městských obvodů a obcí musí být první s kterými budou krizová řešení konzultována. Jsou to právě zástupci obvodů a obcí na které se veřejnost obrací a od kterých pomoc očekává.

Priority v oblasti krizového řízení:

  • Zkvalitnění krizového řízení města – koordinace a zlepšení komunikace se starosty městských obvodů a dotčenými složkami při přípravě a vzniku mimořádných událostí.
  • Podpora oblastního sdružení ČČK Ostrava – podpora činnosti a materiálového vybavení OS ČČK Ostrava, včetně jeho zapojení do struktur krizového řízení města.