Klíč ke kultuře a společenskému životu

STAROSTOVÉ pro OSTRAVU chtějí podporovat dostupnost kulturního a společenského vyžití veřejnosti. Ostrava musí být město s historickou pamětí a novou moderní vizí do budoucna.

  • Prioritou Starostů bude snaha o širší a efektivnější využití zdrojů financí z evropských a národních fondů k ochraně a rozvoji kulturních, technických a přírodních památek (Dolní oblast Vítkovic, Landek park, ZOO Ostrava, aj.).
  • Budeme podporovat opravy a rekonstrukce historických budov v návaznosti na jejich historické využití. I proto litujeme, že budova historických jatek nebyla využita k příbuzné činnosti, ke které v minulosti sloužila. Ostravě postrádá mj. centrální tržiště, kde by si obyvatelé Ostravy a širokého okolí mohli celoročně zakoupit kvalitní a čerstvé potraviny. Strategická poloha jatek, jeho dostupnost, historický ráz budovy s moderním vybavením sloužícím celoročně nájemcům a podporující regionální hospodářství by Ostravu posunul zase o kousek dál v uspokojování potřeb veřejnosti.
  • Jsme si i díky naší práci na radnicích vědomi současného názorového rozdělení veřejnosti. Naším cílem je veřejnost spojovat a ne ji rozdělovat. Proto máme zájem, aby se knihovny, kulturní domy či sokolovny staly dostupnými společenskými a komunitními centry pro setkávání, práci a informovanost obyvatel našeho města.
  • Budeme usilovat o otevření veřejného prostoru pro kulturu a společenský život ve všech jejich podobách (náměstí, parky, náplavky apod. musí být pohodovým místem trávení volného času). Podpoříme mimo jiné „živé“ umění a spolkovou činnost.
  • Budeme zřizovat nové a podporovat stávající kvalitní dotační programy v oblasti kultury tak by sloužily potřebám veřejnosti.
  • Budeme usilovat o zapojení zejména mladých lidí do společenského života města.
  • Budeme podporovat zařízení a spolky, které budou vytvářet a rozvíjet aktivity pro naše seniory.