Klíč ke snížení administrativy

Byrokracie je i jedním z důvodů úbytků obyvatel v Ostravě. Každý, kdo chce v Ostravě „něco“ realizovat může potvrdit, jaké martýrium musí podstoupit. Snahou starostů bude snížit přetíženost úředníků snížením administrativy a tím zkrátit lhůty pro vydávání příslušných vyjádření. Jako STAROSTOVÉ pro OSTRAVU plně podporujeme digitalizaci veřejné správy (eGovernment a Smart Cities Ostrava), což zjednoduší a zrychlí administrativní procedury, lépe budou dostupné veškeré informace a věříme, že tím i zkvalitníme komunikaci s občany. Občané by měli mít možnost zařídit si vše, co potřebují, na jednom místě a mít snadný přístup k informacím (nejlépe z domu či přímo v místě bydliště).

Všichni občané Ostravy mají právo na přiměřeně srovnatelnou dostupnost veřejné správy a infrastruktury bez ohledu na to, zda žijí v menším či větším městském obvodě.

Proto budeme rovněž usilovat o posílení pravomocí městských obvodů tak, aby občan nemusel cestovat napříč Ostravou. Chceme řízení města více přiblížit k občanovi. Budeme bojovat za zachování stavebních úřadů v městských obvodech.