Klíč ke společnému rozvoji města

Živé a inspirativní město

Ostrava by měla být živé, bezpečné a inspirativní město, pečující o své obyvatele, které má lidem co nabídnout. I proto se Ostrava musí stát čistým městem plným zeleně, být vstřícná potřebám svých obyvatel, nabízet jim kvalitní školství, podporovat pracovní příležitosti, podporovat sportovní, kulturní a společenské vyžití, být dobrým místem pro život.

Více spolupráce

Také chceme Ostravě pomoci při rozhodovacích procesech. Ty bychom rádi zjednodušili a zefektivnili. A protože jako městské obvody jsme napojeny „pupeční“ šňůrou na město, potřebujeme více kooperace a spolupráce. Nemůžeme se tvářit, že je tu město a pak už nic.

Již nikdy „o nás bez nás“

Čím je tvořena Ostrava? Ostravu tvoří 23 městských obvodů. Ty pak utvářejí jeden celek města. Kdo jiný by měl právě o městě a jejich městských obvodech vědět nejvíc, než právě starostové? Jsme v každodenním kontaktu s lidmi, známe jejich potřeby, problémy, které prožíváme spolu a které dennodenně řešíme. Mnohdy se pak rozhoduje na městě o našich obvodních problémech „o nás bez nás“. Abychom mohli ještě lépe reagovat na tyto problémy, abychom mohli více zacílit dotační politiku na smysluplné projekty a abychom mohli přinést více financí do obvodů, blíže k občanům, proto potřebujeme zastoupení v městském zastupitelstvu. Pro naše obvody je velmi důležité mít informace z „první ruky“, ale také hlavně mít možnost něco ovlivnit, zajistit pro naše městské obvody stabilní rozvoj, získat další finance, další možnosti.

Naší prioritou je prosperující Ostrava. Budou-li mít obvody své zástupce i v zastupitelstvu města, budou mít více možností, jak je rozvíjet a jak Ostravu posouvat dál.