Rekonstrukce a revitalizace hřbitova u kostele sv. Bartoloměje na ulici U Hrůbků

Rekonstrukce a revitalizace hřbitova, nacházejícího se vedle 2. nejstaršího kostela v Ostravě sv. Bartoloměje byla dokončena v roce 2021.

Zahrnovala v sobě:

 • likvidaci starých, neudržovaných 44 hrobových míst, které již neměly svého vlastníka 
 • demontáž historicky zajímavých náhrobků a jejich zpětnou instalaci do tzv. „mohyly SOLIDARITY“, jež nově vznikla v centru hřbitova
 • demolici zchátralého objektu bývalé márnice a suchého WC
 • vybudování nového zázemí hřbitova
 • instalaci inteligentního WC
 • vybudování nové vodovodní a elektro přípojky do zadní části hřbitova
 • rekonstrukci odběrového místa vody u vstupu na hřbitov
 • rekonstrukci oplocení ze západní a severní strany hřbitova, včetně nové přístupové brány
 • rekonstrukci mlatových chodníků
 • instalaci kamerového systému 
 • a celkovou revitalizaci zeleně

Celkové náklady na rekonstrukci činily 3,891 mil. Kč. Dotační prostředky byly ve výši 3,530 mil. a zbývající náklady rekonstrukce pokryl městský obvod Nová Ves z vlastních zdrojů. 

Souběžně s rekonstrukcí hřbitova proběhla i rekonstrukce místního kostela sv. Bartoloměje.