Rekonstrukce škol a školek

Rekonstrukce a přístavby mateřských školek, základních škol a hasičské zbrojnice

Městské obvody zabezpečují předškolní a školní vzdělávaní. V našem obvodě jsou všechny budovy školek a škol opravené.

Snížením energetické náročností budov šetříme životní prostředí a také finance na vytápění, které na rozdíl od jiných obvodů můžeme věnovat ke zlepšení výuky.

Zlepšujeme i bezpečnost a ochranu majetku občanů. Krádeže a vandaly hlídá nový kamerový systém na obou hřbitovech, před školami a v parcích.

K ochraně majetku před požáry a živelnými pohromami pomáhají dva dobrovolné sbory ve zrekonstruovaných budovách. Poloprofesionální jednotce v Radvanicích pomáhá nová technika v moderních nově postavených garážích s přednostním výjezdem na krajskou komunikaci.