Rekonstrukce sportovního areálu

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce fotbalového areálu v blízkosti základní školy. Nově bylo založeno travnatého hřiště s pěstěným trávníkem zavlažovacím systémem. V zadní části oválu vznikly dvě multifunkční hřiště s umělým povrchem a dráhou pro hasičský sport. V místě původního škvárového hřiště pak nová tréninková hrací plocha s umělým trávníkem, osvětlením a oplocením. V přední části byla vytvořena asfaltová plocha určena pro kolečkové sporty následně doplněna o pamptrackovou dráhu.  Velká část nákladů je pokryta z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního titulu Podpora materiálně technické základny sportu. Termín realizace: duben 2020 – září 2020. Celkové náklady 28,0 mil. Kč