Revitalizace rybníků „Pod Bedřiškou“

Revitalizace rybníků „Pod Bedřiškou“ (2017–2019) – Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 13,51 mil. Kč, z toho 10 miliónů dotací a zbytek poskytl městský obvod a město Ostrava. Součástí rekonstrukce byla i výstavba zázemí rybářů a herních prvků pro děti.