Sportovní areál na ulici Valašské

Společný sportovní areál pro atletiku a hasičský sport byl končen v roce 2021. Dnes je tento areál domovským stánkem Atletiky Poruba  a Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves. Nutno dodat, že hasičský areál je prvním takovýmto areálem v ČR a jako domovský si jej zvolily i reprezentační dorostenecké výběry dobrovolných hasičů.

Co vše areál nabízí:

 • 3 dráhy 100m dlouhé s umělým povrchem pro disciplíny požárního sportu 
 • 2 dráhy cvičné hasičské věže, včetně prvků lezecké stěny a šplhu
 • 2 sektory pro vrh koulí
 • 1 sektor pro hod oštěpem
 • 1 sektor pro hod diskem a kladivem
 • 1 sektor pro skos do dálky a trojskok
 • 1 mobilní sociální kontejner 
 • 4 mobilní kontejnery se zázemím pro sporty
 • oplocení areálu s evidovaným přístupem
 • podzemní vrt se zásobní nádrží 22 m3 pro spodní vodu s navazující závlahou travnatých ploch
 • komunikační zpevněné plochy
 • vnitroareálové poziční osvětlení
 • komunikační plochy propojující sportovní areál s areálem tenisových kurtů 

Spolu s výstavbou areálu, začala i rekonstrukce prvního tenisového kurtu, který je ve vlastnictví našeho obvodu. Celý prostor sportovišť by se měl propojit chodníkem se současnou správní budovou v areálu místního Sokola. 

Druhou etapou rekonstrukce sportovního areálu by měla být výstavba nové správní budovy. I zde se již finišuje s projektovou dokumentací a získáním stavebního povolení. Stavba budovy měla dle původních plánů započít již začátkem letošního roku, nicméně zpoždění v projekční a inženýrské činnosti posouvá začátek do podzimních měsíců 

Náklady na sportovní areál činily cca 14 mil. Kč. Na rekonstrukci správní budovy 22 mil. Kč.