Stará Bělá je bezpečnější

Městský obvod se v minulých letech soustředil na zvýšení bezpečnosti na komunikacích. Ke zklidnění dopravy přispělo nové dopravní značení a zvýšené prahy křižovatek v lokalitě Folvarek a nové nástupiště a přístřešky na zastávkách hromadné dopravy. 

Výrazně ke zlepšení ochrany chodců a zejména dětí přispělo osazení přechodů pro chodce u mateřských škol semafory a doplnění navazujících chodníků parkovišť. Náklady na tato opatření dosáhly 5mil. Kč. Tou nejvýznamnější akcí bylo vymístění autobusových zastávek z prostoru křižovatky silnic 2. a 3. tříd – Mitrovická, Proskovická. Autobuse zde zastavovaly přímo v křižovatce. Způsobovalo to potíže nejenom řidičům, ale i starším lidem, když potřebovali přejít silnici. Pro novou zastávku byl vybudován zastávkový záliv a obratiště autobusů spolu s vybudováním části chodníků navazujících na stávající části. Stavba rovněž obsahovala přemístění telefonního podzemního vedení, přeložku plynu a vybudování nového veřejného osvětlení.  Celkové náklady přesáhly 6 mil. Kč.