Otevřeme rozpočet pro rozvoj městských částí

13.
Ing. Vladimír Kozel

místostarosta Michálkovic

Máme klíče k lepšímu
životnímu
prostředí