Máme klíče ke snížení byrokratické zátěže

7.
RNDr. Mojmír Krejčíček

starosta Staré Bělé
28 let v komunální politice

Narodil jsem se v roce 1961 a celý svůj život prožil ve Staré Bělé. Jsem ženatý, mám dvě dcery a dva vnuky.

Můj osobní život je spjatý s IT obory a s prací v TJ Sokol Stará Bělá. Činnost v TJ mě přivedla na kandidátní listiny nezávislých kandidátů a  na kandidátních listinách sdružení nezávislých kandidátů jsem od roku 1994. Šest let jsem vykonával funkci místostarosty, posledních osm let jsem starostou městského obvodu Stará Bělá.

Ve Staré Bělé prokázali nezávislí zastupitelé, že díky osobním zkušenostem z různých oborů a veřejně prospěšných spolků dokáži vést úspěšně obec i bez stranických sekretariátů. A není důležité, jak je obec velká. Důležitá je chuť naslouchat potřebám jiných, spolupracovat se širokým okruhem stejně zapálených lidí a dotáhnout věci do zdárného konce.

Jsem přesvědčen, že to, co jsme dokázali ve Staré Bělé a v jiných městských obvodech, dokážeme i v Ostravě. Proto kandiduji za Starosty pro Ostravu a podporuji své kolegy z ostatních městských obvodů.

Otevřeme rozpočet pro plynulejší dopravu