Ostravský obvod: Moravská Ostrava a Přívoz

Do zastupitelstva městského obvodu MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ – křížkujte celou kandidátku č. 8 STAROSTOVÉ pro OSTRAVU

Klíč k bezpečí

 • Zjistíme zvýšení dohledu Městské policie (MP)a Policie ČR, a to zejména pro snížení úrovně kriminality, nikoliv pro vymáhání pokut za nesprávné parkování. 
 • Zajistíme zrušení nelegálních heren a omezení provozu zastaváren a bazarů.
 • Zaměříme se na sociálně vyloučené lokality – zvýšený dohled MP, spolupráce s lokálními organizacemi.

Klíč k veřejnému prostoru

 • Zajistíme maximální možnou výsadbu zeleně při rekonstrukcích uličního prostoru.
 • Zlepšíme tristní stav místních komunikací.
 • Podpoříme vznik pěší zóny na Havlíčkově nábřeží (tzv. Malá Kodaň).
 • Zasadíme se o to, aby se Přívoz stal atraktivní vstupní branou do města (okolí hlavního nádraží, náměstí Sv. Čecha, křižovatka Muglinovská
  x Mariánskohorská atp.).

Klíč k životu v centru města

 • Budeme podporovat výstavbu nových bytových domů a konverzi kancelářských prostor na bytové.

Klíč ke školství a kultuře

 • Budeme revitalizovat prostory škol a školských zařízení, školních hřišť a dalších sportovních prostor pro volný čas dětí, mládeže i veřejnosti.
 • Podpoříme organizátory sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež – efektivní využívání volného času a snížení kriminality dětí a mládeže jsou naší prioritou.

Klíč ke zdravotnictví

 • Prosadíme celkovou modernizaci Městské nemocnice Ostrava s cílem vybudovat špičkové zdravotnické pracoviště s dostupnými službami, zejména dostavbu chirurgického pavilonu. 
 • Klíčová pro nás bude pravidelná obměna přístrojového vybavení, zásadní je digitalizace a kyberbezpečnost.
 • Zajistíme výstavbu a pronájmy zdravotnických prostor především pro stomatology, pediatry a praktické lékaře.

Klíč ke zdravému životnímu stylu a prevenci

Budeme podporovat výstavbu cyklostezek a workoutových hřišť, či využívání sdílených kol.

Klíč k sociální péči

 • Zvýšíme počet míst pro odlehčovací službu na úseku sociálních služeb v péči o nemohoucí nemocné a přestárlé občany.
 • Budeme podporovat terénní sociální péči v domácím prostředí a lidí pečujících o své blízké – mobilní hospice, charita.