Ostravský obvod: Nová Ves

Do zastupitelstva městského obvodu NOVÁ VES – křížkujte celou kandidátku – SNK pro Novou Ves – LIST