O bezpečí se postarají starostové. Vy žijte!

3.
Ing. Tomáš Lefner

starosta Nové Vsi
starosta Okresního sdružení hasičů Ostrava
27 let profesionální hasič

Narodil jsem se v roce 1970 v Ostravě, od narození žiji v Ostravě – Nové Vsi. Vystudoval jsem SPŠ stavební a poté Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava v oboru Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. Se svou partnerkou Monikou vychováváme dvě téměř dospělé dcery. Součástí rodiny je i dospělý syn Tomáš, který jako hasič záchranář navázal na naši rodinnou tradici.

Od svých 7 let jsem členem sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi, kde jsem prošel všemi pozicemi a v současnosti zastávám funkci starosty sboru. Hasičina se mi stala nejen koníčkem, ale i povoláním. 27 let jsem byl zaměstnán u Hasičského záchranného sboru města Ostravy, později Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kde jsem své působení ukončil v pozici velitele hasičské stanice v Ostravě-Porubě.
Zkušenosti v samosprávě jsem získal jako dlouholetý místostarosta v našem městském odvodu, kde od roku 2018 zastávám pozici uvolněného starosty.

Jako starostové víme, co naše obvody a občané potřebují. Proto chceme občanům našeho města nabídnout své zkušenosti a znalosti, které vychází z praxe. Nechceme žít v bublině nereálných a nákladných snů. Máme společný cíl. Moderní Ostravu, přívětivou lidem, prostě dobré místo pro život.

Máme klíče k řešení krizových situací

Za málo peněz hodně muziky!

S malými rozpočty dokážeme velké věci:

Rekonstrukce bytového domu na Bartolomějské ulici

Rekonstrukce bytového domu na Bartolomějské ulici

Na podzim roku 2018 započala rekonstrukce bytového domu na ulici Bartolomějské. Rekonstrukce, jež čekala na přidělení dotačních prostředků ministerstva pro místní rozvoj z výzvy č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ byla dokončena v jarních měsících roku 2019. Původně plánovaná rekonstrukce měla spočívat v zateplení bytového domu, v zateplení střešního pláště, výměně střešní krytiny, ve výměně oken […]

Rekonstrukce a revitalizace hřbitova u kostele sv. Bartoloměje na ulici U Hrůbků

Rekonstrukce a revitalizace hřbitova u kostele sv. Bartoloměje na ulici U Hrůbků

Rekonstrukce a revitalizace hřbitova, nacházejícího se vedle 2. nejstaršího kostela v Ostravě sv. Bartoloměje byla dokončena v roce 2021. Zahrnovala v sobě: likvidaci starých, neudržovaných 44 hrobových míst, které již neměly svého vlastníka  demontáž historicky zajímavých náhrobků a jejich zpětnou instalaci do tzv. „mohyly SOLIDARITY“, jež nově vznikla v centru hřbitova demolici zchátralého objektu bývalé márnice a suchého WC […]