Ostravský obvod: Pustkovec

Do zastupitelstva městského obvodu PUSTKOVEC – křížkujte celou kandidátku č. 2 Pustkovec pro život