Odemkneme
rozpočet
Ostravy
pro lidi

4.
Bc. Aleš Boháč, MBA

starosta Radvanic a Bartovic
16 let v komunální politice

Ostrava je mým rodným městem. Od mého narození v roce 1982 jsem vyrůstal v městském obvodě Radvanice a Bartovice, kde dodnes žiji. Se ženou vychováváme dvě krásné děti. Studiem na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity jsem ve studijním programu speciální pedagogika získal titul bakalář. V Praze v programu finančního managementu a strategického řízení financí pak titul MBA.

Od útlého věku jsem dobrovolným hasičem SDH Radvanice a od ničivých povodní v roce 1997 aktivním členem jednotky, ve které dodnes zastávám pozici velitele družstva poloprofesionální jednotky.

V roce 2006 jsem se stal poprvé členem zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice. Poté radním, místostarostou a starostou. V letech 2010 až 2014 jsem působil jako zastupitel města převážně v oblasti dopravy a bezpečnosti. Dále zastávám čestnou funkci předsedy sboru starostů městských obvodů v Ostravě.

Ostrava si zaslouží lepší budoucnost, čistější životní prostředí, dynamičtější rozvoj… Bohužel návrhy starostů s výbornou znalostí místa a potřeb občanů, sousedů, nejsou vyslyšeny, jelikož nemáme potřebný hlas v zastupitelstvu města.

Děkuji všem, kteří chápou tuto nezbytnou potřebu s výhodou lepší spolupráce města s obvody a ve volbách nás podpoří.

Máme klíče
k většímu
bezpečí
Ostraváků