Ostravský obvod: Polanka nad Odrou

Do zastupitelstva městského obvodu POLANKA NAD ODROU – křížkujte celou kandidátku č. 4 SNK Polanka nad Odrou