Projekty

Řadovky pro seniory v Krásném Poli

Dům seniorů – cena 42 milionů Kč, spolufinancováno z  MMR a SMO,  chráněné bydlení pro 23 nájemníků – seniorů. „Objekt disponuje dvaceti byty, malými i většími, přičemž dva jsou stavěny pro dvě osoby, takže plánovaná kapacita je 23 seniorů, ale už nyní se nám do větších bytů hlásí další dvojice,“ vysvětlil starosta Výtisk.

Rekonstrukce a revitalizace hřbitova u kostele sv. Bartoloměje na ulici U Hrůbků

Rekonstrukce a revitalizace hřbitova, nacházejícího se vedle 2. nejstaršího kostela v Ostravě sv. Bartoloměje byla dokončena v roce 2021. Zahrnovala v sobě: likvidaci starých, neudržovaných 44 hrobových míst, které již neměly svého vlastníka  demontáž historicky zajímavých náhrobků a jejich zpětnou instalaci do tzv. „mohyly SOLIDARITY“, jež nově vznikla v centru hřbitova demolici zchátralého objektu bývalé márnice a suchého WC […]

Rekonstrukce bytového domu na Bartolomějské ulici

Na podzim roku 2018 započala rekonstrukce bytového domu na ulici Bartolomějské. Rekonstrukce, jež čekala na přidělení dotačních prostředků ministerstva pro místní rozvoj z výzvy č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ byla dokončena v jarních měsících roku 2019. Původně plánovaná rekonstrukce měla spočívat v zateplení bytového domu, v zateplení střešního pláště, výměně střešní krytiny, ve výměně oken […]

Sportovní areál na ulici Valašské

Společný sportovní areál pro atletiku a hasičský sport byl končen v roce 2021. Dnes je tento areál domovským stánkem Atletiky Poruba  a Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves. Nutno dodat, že hasičský areál je prvním takovýmto areálem v ČR a jako domovský si jej zvolily i reprezentační dorostenecké výběry dobrovolných hasičů. Co vše areál nabízí: 3 dráhy 100m […]

Senior expres

Z dotací města Ostravy a ministerstva životního prostředí bylo pořízeno nové elektrovozidlo, což umožnilo zřídit novou sociální službu senior expres. Z hošťálkovického technického úsek byl vyčleněn řidič, který tuto službu zajišťuje. Ale ještě předtím byla tato služba nabídnuta a domluvena se sousedními obvody – Lhotkou a Petřkovicemi. Nyní tuto službu hojně využívají senioři všech tří městských obvodů.

Relaxačně odpočinkový areál na Vyhlídce

Lokalita, která je na cyklo křižovatce z Třebovic na Lhotku nebo na Hlučín se stala nyní v Hošťálkovicích zajímavým lákadlem. Celková investice za téměř 3 mil. byla rozložena ve dvou letech. Nově zde bylo vybudováno asfaltové pumptrackové hřiště, které má dva okruhy. Jeden větší a náročnější, druhý pro děti. Dále zde přibylo dětské hřiště, prolézačky, trampolína a […]

Zbrojnice po 20 letech slibů

Hasičská zbrojnice Muglinov (2018) – po 20 letech slibů minulých vedení radnice dobrovolným hasičům se konečně podařilo zahájit stavbu zbrojnice.

Sportovní hala v Krásném Poli

Sportovní hala – investice za 55 mil. Kč, spolufinancováno Národní sportovní agenturou a SMO, hala o rozměrech 43 x 24 m, 4 šatny, dvoje sprchy, tribuna pro 150 lidí. Pořádají se zde akce nejen celoměstského, ale i mezinárodního významu (turnaj ve fotbale dorostenců Baníku Ostrava se zahraniční účastí, mezinárodní turnaj ve florbalu vozíčkářů, mistrovství ČR […]

Revitalizace rybníků „Pod Bedřiškou“

Revitalizace rybníků „Pod Bedřiškou“ (2017–2019) – Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 13,51 mil. Kč, z toho 10 miliónů dotací a zbytek poskytl městský obvod a město Ostrava. Součástí rekonstrukce byla i výstavba zázemí rybářů a herních prvků pro děti.

Křížová cesta na Jihu

Křížová cesta v obvodu Ostrava-Jih (2019) – Křížová cesta se stala odpočinkovou zónou v  přírodě pro načerpání fyzických i duchovních sil. Následující rok byla opravena Lurdská kaple, upraveno okolí, vybudován bezbariérový přístup a obnoven pramen studánky.

Stará Bělá je bezpečnější

Městský obvod se v minulých letech soustředil na zvýšení bezpečnosti na komunikacích. Ke zklidnění dopravy přispělo nové dopravní značení a zvýšené prahy křižovatek v lokalitě Folvarek a nové nástupiště a přístřešky na zastávkách hromadné dopravy.  Výrazně ke zlepšení ochrany chodců a zejména dětí přispělo osazení přechodů pro chodce u mateřských škol semafory a doplnění navazujících chodníků parkovišť. […]

Nové odborné učebny

Nové odborné učebny v základní škole – projekt zahrnoval rekonstrukci a modernizaci odborných učeben informatiky, přírodních věd, nové vybavení pro výuku biologie, zoologie, fyziky, chemie – podpořeno dotací z národních zdrojů a Evropské unie v rámci IROP ve výši 3,4 mil. Kč, městský obvod spolufinancoval částkou 800 tis. Kč.

Moderní komunitní centrum

Moderní komunitní centrum pro děti, mládež a seniory, vzniklo rekonstrukcí budovy, kde sídlil i klub důchodců a klub dětí. Kompletní rekonstrukce budovy byla spojena s pořízením nového nábytku a vybavení.  Budova slouží k volnočasovým aktivitám pro děti i seniory nejen z Michálkovic. Evropská dotace z IROP činila 6,4 mil Kč.  

Rekonstrukce školy

ZŠ Gen. Janka (2019–2022) –  generální rekonstrukce školy v Klicperově ulici stála 47 mil. Kč, z toho obvod zajistil 45 % ze tří dotačních titulů a spolufinancování města. Kromě kompletní obnovy v historickém stylu byly vybudovány také tři moderní odborné učebny a výtah.

Kluziště s chlazením

Venkovní kluziště s chlazením. Stavba venkovního kluziště má v Hošťálkovicích již bohatou historii, kdy se začínalo před 11 lety s plachtou a palety coby mantinely. Hasiči nastříkali plochu a čekalo se na mráz. Ale jelikož byly zimy, kdy kluziště nezamrzlo ani jeden den, vyřídil starosta Jiří Jureček dotaci od statutárního města k pořízení chlazení. Bylo zde také nainstalováno […]

Parkoviště u hřbitova

Předmětem projektu byla výstavba nového parkoviště u místního hřbitova na ul. Anny Letenské s kapacitou 46 parkovacích stání. Součástí projektu bylo také nové veřejné osvětlení. S ohledem na zachování piety místa byly použity přírodní materiály v podobě žulové dlažby a broušených kamenných obrub. V poslední fázi realizace bylo přilehající plochy osázeny zapojenými skupinami dřevin a trvalek. Realizace proběhla […]

Stavební úpravy obytného objektu

Stavební úpravy obytného objektu č.p. 545 v Polance nad Odrou Projekt se především zabýval kompletní modernizací bytového domu ve kterém se nacházejí také ordinace pro poskytování služeb základní zdravotní péče v rámci městského obvodu. Byla provedena výměna střešní krytiny, zateplení fasády, podkroví a základového zdiva. Nové hydroizolace a sanace sklepních prostor včetně nových veškerých. V části bytů proběhla […]

Rekonstrukce sportovního areálu

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce fotbalového areálu v blízkosti základní školy. Nově bylo založeno travnatého hřiště s pěstěným trávníkem zavlažovacím systémem. V zadní části oválu vznikly dvě multifunkční hřiště s umělým povrchem a dráhou pro hasičský sport. V místě původního škvárového hřiště pak nová tréninková hrací plocha s umělým trávníkem, osvětlením a oplocením. V přední části byla vytvořena […]

Bytový dům s pečovatelskými byty

Bytový dům s pečovatelskými byty v Polance nad Odrou Předmětem projektu byla přestavba bývalého objektu radnice na bytový dům s pečovatelskými byty. V objektu bylo vybudováno 8 nových bezbariérových bytů o podlahové ploše do 50 m2, jedná se o tzv. pečovatelské byty určené k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem. V rámci přestavby byl […]

Dostupné a moderní bydlení pro mladé i starší spoluobčany

Dostupné a moderní bydlení pro mladé a starší občany, to vše s revitalizací veřejného prostoru Opravou většiny bytových domů zlepšujeme bydlení a snižujeme občanům náklady za energie. Víme, že kromě práce a bydlení je důležité si i za sportovat, relaxovat a mít i prostor pro maminky s dětmi. Podařilo se nám z revitalizovat 6 parků, dva z nich […]

Rekonstrukce škol a školek

Rekonstrukce a přístavby mateřských školek, základních škol a hasičské zbrojnice Městské obvody zabezpečují předškolní a školní vzdělávaní. V našem obvodě jsou všechny budovy školek a škol opravené. Snížením energetické náročností budov šetříme životní prostředí a také finance na vytápění, které na rozdíl od jiných obvodů můžeme věnovat ke zlepšení výuky. Zlepšujeme i bezpečnost a ochranu majetku […]

Koupark Ostrava Radvanice

V Ostravě vzniká jedno z největších multifunkčních venkovních hřišť tohoto druhu v České republice.